Revitalizace panelových domů

Nabízeme kompletní sortiment prací vhodných ke kompletní revitalizaci panelového domu.

Revitalizace a zeteplování panelových domů

Revitalizace je komplexní oprava panelového domu, která spočívá především v sanaci a zateplení obvodového pláště, rekonstrukci a zateplení střešního pláště, výměně oken a dveří, opravě balkonů a lodžií, rekonstrukci výtahů a úpravě vstupních portálů. Účelem revitalizace panelového domu je především odstranit poruchy jednotlivých částí domu, zlepšit tepelně-izolační vlastnosti panelového pláště domu a prodloužit tak životnost panelového domu.


Proč revitalizovat panelový dům?

Správně zvolenou revitalizací je možné snížit náklady na vytápění panelového domu až o 50 %.


Výhody komplexní revitalizace panelového domu

 • Úspora za vytápění ve výši cca 30 - 50 % současných nákladů
 • Zlepšení technického stavu domu
 • Prodloužení životnosti domu
 • Zvýšení tržní ceny domu, bytové jednotky
 • Zlepšení kvality bydlení
 • Při komplexní revitalizaci je úspora investičních nákladů o více než 10 % oproti postupným několikaletým prováděním jednotlivých úprav

Máte-li zájem o revitalizaci Vašeho panelového domu, nabízíme Vám tyto služby

Podání informací o revitalizaci domu

 • Seznámení s problematikou revitalizace bytových domů
 • Seznámení s fázemi revitalizace bytového domu
 • Seznámení s dotačními tituly
 • Účast na shromáždění vlastníků

Příprava revitalizace panelového domu - projektová část

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
 • Zpracování rozpočtu akce
 • Jednání se stavebním úřadem a dotčenými orgány (zajištění stavebního povolení)

Financování revitalizace panelového domu

 • Zhodnocení vlastních zdrojů (fondu oprav)
 • Stanovení výše dotace z aktuálních dotačních titulů
 • Návrh financování revitalizace
 • Zajištění úvěru

Zpracování žádosti o dotace k revitalizaci panelového domu

 • Zajištění potřebných dokladů pro podání žádostí
 • Kompletace žádostí
 • Administrace žádostí od podání až k podpisu smlouvy o přidělení dotace

Revitalizace panelového domu

 • Zateplení obvodového pláště
 • Zateplení a oprava střechy
 • Zateplení vnitřních konstrukcí domu
 • Rekonstrukce balkonů a lodžií včetně výměny zábradlí
 • Výměna oken a dveří
 • Úprava vstupních portálů
 • Úprava interiérů
 • Hydroizolace spodní stavby včetně drenáží
 • Ostatní práce dle Vašich požadavků

Jsme připraveni usnadnit Vám proces revitalizace bytového domu k Vaší maximální spokojenosti.


Oprava a zateplení fasády panelového domu

Specializujeme se na kontaktní zateplovací systémy a provětrávané fasády. Provádíme zateplení fasád na všech typech staveb od panelových domů, přes bytové domy až po novostavby. V moderní době jde technologie zateplování budov neustále vpřed, a proto se fasádní omítky dělají z čím dál lepších materiálů, které splňují vyšší a vyšší technologické nároky stavbařů i uživatelů. Abychom dosáhli vysoké kvality, spolupracujeme výhradně s dodavateli materiálu renomovaných výrobců, a proto můžeme vždy poradit nejvhodnější materiál dle nároků, jaké na něj klient bude klást.

Zateplení fasád se týká všech budov…

Zateplování budov se týká jak nově postavených budov, tak starších zástaveb – panelové, bytové, administrativní či historické budovy a přináší jejich obyvatelům hned několik pozitiv. Jako hlavní pozitivní vlastnost zateplování budov je výrazné snížení nákladů za energie a vytápění. Druhá podstatná výhoda je viditelný moderní vzhled fasády domu či budovy. Nemluvě o snížení rizika vzniku vlhkých zdí, plísní, prodloužení životnosti fasády a zvýšení hodnoty budovy na realitním trhu. Věděli jste například, že správně zateplená budova má daleko lepší a větší akustickou bariéru a lépe odolá povětrnostním podmínkám a vlivům, jako je mráz, déšť či tropickým teplotám?

Proč zateplování bytových domů?

7 důvodů, proč provést zateplení fasád, ať již u panelového domu, bytového domu nebo u novostaveb je mnoho. K hlavním důvodům, proč do zateplení fasád investovat, patří zejména:

 • snížení energetických nároků na vytápění objektů
 • zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových stěn, díky zateplení fasády
 • zvýšení ochrany nosných konstrukcí objektu
 • snížení nepříznivého zatížení životního prostředí
 • zlepšení mikroklimatu v místnostech zateplených objektů
 • odstranění výskytu plísní na obvodových stěnách
 • zlepšení estetického vzhledu domu

Zateplení fasád a další činnosti pro odstranění tepelných ztrát bytového domu

Při zateplování fasády je dobré provést také současnou výměnu či rekonstrukci oken, vstupních portálů, dveří, izolaci střechy. Proč? Protože přes všemi těmito otvory Vám může unikat teplo a tím pádem se zvyšují náklady za vytápění. Myslete při zateplování fasád také na tyto úkony. Jedině dokonale těsnící okna, dveře a další prostory zajistí spolu se zateplenou fasádou kýžený efekt.


Při zateplování fasády kontaktujte specializovanou stavební firmu. Obraťte se na odborníky – obraťte se na nás!


Ploché střechy panelových domů

Většina plochých střech byla budována jako jednoplášťová s krytinou převážně živičnou, případně z pozinkovaného plechu. Poruchy u jednoplášťových střech jsou zaviněny použitím nevhodné materiálové skladby, nedostatečnou tepelnou izolací, špatnou kvalitou povlakových krytin, nedostatečným spádováním, nedokonalými detaily u vpustí a ventilací, a v neposlední řadě chybějící údržbou. V konstrukci jednoplášťových střech se shromažďuje voda, která se usadí v tepelné izolaci a tím ji degraduje a zatěžuje konstrukci. Závadou bývá zatékání, promrzání, nedotápění místností pod střechou. Systémy větracích kanálků se často stávají nefunkčními, větrací mřížky korodují. Poruchy se vyskytují u střešních vpustí, u ventilačních hlavic a strojoven výtahů.

Fóliový střešní hydroizolační systém

Fóliový střešní hydroizolační systém je určen pro vytváření povlakových střešních krytin. Střešní krytina může být kladena na všechny běžné podklady (beton, betonové prefabrikáty, lehčený beton, ocelové konstrukce, dřevo, pěnový polystyren a polyuretan, minerálně vláknité desky, asfaltová krytina apod.

Základní vlastnosti střešní hydroizolační fólie:

 • odolnost vůči zatížení větrem
 • odolnost vůči atmosférickým vlivům a UV záření
 • nepodléhá střídání tepla a chladu
 • odolnost vůči proražení
 • odolnost proti prorůstání kořenů
 • rozměrová stálost
 • vynikající svařitelnost
 • odolnost proti chemikáliím
 • střešní krytina nepotřebuje žádnou údržbu a vyznačuje se dlouhou životností

Nabízíme

 • úplnou generální opravu, včetně tepelné izolace tak, aby střecha ve spojení se stávajícím střešním pláštěm vyhověla platným ustanovením ČSN o tepelném odporu rekonstruovaných střech.
 • provádíme výměnu klempířských prvků a všech částí a zařízení souvisejících se střechou
 • pro zajištění odvodů kondenzátů střešní plášť opatřujeme odvětrávacími komínky

Chcete s námi spolupracovat?

Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky nebo vypracujeme řešení Vaší zakázky.
Neváhejte nás kontaktovat!

Copyright © 2024 Výškové práce Kulhavý. Všechna práva vyhrazena.