Výškové práce

Vyberte si z našeho portfólia prací a kontaktujte nás.
Těšíme se na spolupráci.

Odklízení sněhu ze střech

Odklízení sněhu ze všech typů střech, rovných i šikmých, na rodinných domech, obytných blocích, nákupních střediscích, administrativních a průmyslových budovách. Jsme připraveni přijít kamkoli a v co nejkratší době vyřešit vzniklou situaci. Odklízení sněhu ze střech je riziková práce, při jejím neodborném provádění může dojít ke zraněním pracovníků i dalších osob, škodám na cizím majetku či poškození střechy. Při práci využíváme horolezecké jistící techniky, je to bezpečná a finančně nenáročná metoda. Pro realizaci práce nepotřebujeme prostor na stavbu lešení.

Neriskujte a obraťte se na profesionály.


Odpovědnost majitelů budov

Podle zákona za odstranění sněhu je zodpovědný majitel budovy. Také nese zodpovědnost za zanedbání této povinnosti a za vzniklé škody na majetku a zdraví občanů. V případě úrazů a škod na cizím majetku se výše odškodnění může vyšplhat velmi vysoko.


Rizika sněhu na střeše

Váha sněhu

Nahromaděný sníh na střechách budov dokáže vyvinout obrovský statický tlak na nosnou střešní konstrukci. Rozhodující je váha sněhu, zledovatělý nebo vlhký sníh je mnohem těžší a často představuje větší riziko než dramaticky vyhlížející vrstva čerstvě napadaného sněhu.
Pokud se sníh včas neodstraní, může dojít k poškození střechy a její nosné konstrukce, v extrémních případech k jejímu probořením. Váha sněhu je rizikový faktor při rovných i při šikmých střechách.

Pád sněhu

Po šikmých střechách se sněhová vrstva za určitých podmínek klouže a následně padá na zem, kde může způsobit škody na majetku nebo újmu na zdraví. Destruktivní síla padajícího sněhu se znásobuje výškou budovy a váhou sněhu.
K padání sněhu dochází nejčastěji během oblevě, kdy se sníh přímo na střešní krytině rychleji taje díky tepelným stratám.Tím ztrácí přilnavost, klouže se po vodním polštáři a padá přes okraj střechy. Ke snížení rizika pádu sněhu ze střechy doporučujeme namontovat zachytávače sněhu, které je nutné od určitého množství sněhu kombinovat s jeho odklízením.


Povinnost majitelů budov

Podle zákona musí být zachycovači sněhu vybaveny střechy se sklonem větším než 25 stupňů. Je povinností majitelů budov zajistit, aby sníh a led na střechách neohrožoval chodce a účastníky silničního provozu. V případě úrazů a škod na cizím majetku se výše odškodnění může vyšplhat velmi vysoko.

Zachytávače sněhu

Zachytávače sněhu jsou konstrukční prvky střešního systému, jejichž funkcí je blokovat klouzání sněhu po střeše a zároveň klouzací se sníh rozrážet na menší bloky. Množství, rozmístění a typ propadu určujeme podle typu střešního systému, sklonu střechy a klimatických podmínek v dané oblasti. Sněhová ochrana střech je zvláště důležitá v oblastech s vydatnými sněhovými srážkami, kde se sněhovými zábranami instalují i rozrážeče sněhu a v některých případech i tyčové nebo deskové zátarasy.
Zachytávače sněhu je především třeba umístit tam, kde by padající sníh mohl ohrozit lidi – kritické jsou vchody, balkony, chodníky, cesty, jakož i celá okapová část střechy.

Při instalaci zachytávačů sněhu využíváme přístup horolezeckou technikou, je to bezpečná, moderní a levnější metoda. Na práci nepotřebujeme prostorově a finančně náročné lešení.

Zamrzlé okapy

Led se tvoří v okapovém systému následkem velkých výkyvů tepla nebo vysokých úniků tepla přes špatně zaizolované střešní konstrukci. Led ucpává okapové svody a voda z tajícího sněhu protéká přes okraj okapu, stéká po fasádě a může vytvářet nebezpečné rampouchy.
Pro zamezení vzniku problémů se zamrzlými okapy je nutné odstraňovat sníh ze střech a okapový systém pravidelně čistit od mrznoucího sněhu a ledu. Účinnějším, ale zároveň finančně náročnějším řešením, které doporučujeme při opakovaném každoročním zamrzání svodů, je vyhřívání okapů pomocí topných kabelů.


Odstraňování rampouchů

Rizika rampouchů na střeše

Ledové rampouchy vznikají následkem extrémních teplotních výkyvů. Další příčinou jejich vzniku bývá špatně zaizolovaný střešní systém s velkými tepelnými ztrátami. Rampouchy jsou podstatně těžší a pevnější než sníh. Tyto zimní dekorace mohou při pádu způsobit vážné zranění a škody na majetku. Neriskujte a dejte rampouchy co nejdříve odstranit!
Odstraňujeme rampouchy ze všech typů střech, rovných i šikmých, z rodinných domů, obytných bloků, nákupních středisek, administrativních a průmyslových budov. Jsme připraveni přijít kamkoliv a vyřešit danou situaci v co nejkratším čase.

Bezpečně a za minimální náklady

Odstraňování rampouchů ze střech je riziková činnost, při jejím neodborné realizaci může dojít ke zranění pracovníků i kolemjdoucích, škodám na majetku či poškození střešního a okapového systému. Při práci využíváme horolezecké jistící techniky, je to bezpečná, moderní a finančně nenáročná metoda. Pro realizaci práce nepotřebujeme prostor na stavbu lešení.


Neriskujte a obraťte se na profesionály!

Sněhová zábrana na falcované krytině v kombinaci s hrotovým systémem

Sněhová zábrana na falcované krytině v kombinaci s hrotovým systémem

Sněhová zábrana na falcované krytině v kombinaci s hrotovým systémem

Sněhová zábrana na falcované krytině v kombinaci s hrotovým systémem

Chcete s námi spolupracovat?

Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky nebo vypracujeme řešení Vaší zakázky.
Neváhejte nás kontaktovat!

Copyright © 2024 Výškové práce Kulhavý. Všechna práva vyhrazena.